Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000 I Fax: 06 99/536-001
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Szalai Gábor atya

Köszöntjük új plébánosunkat: Szalai Gábor atyát
 
2015. augusztus 1. napjától új plébánosa van a sopronkövesdi római katolikus egyházközségnek. Jelen cikkemben Szalai Gábor atyát mutatom be röviden a kedves olvasóknak.

Kedves Gábor atya, honnan érkezett közénk?

1976-ban születtem Esztergomban, Tatán érettségiztem. A teológiai tanulmányaimat Esztergomban kezdtem, a Győri Hittudományi Főiskolán fejeztem be. 2000. június 15-én szentelt pappá dr. Pápai Lajos püspök úr. A papszentelést követően két évet a győri Szent Imre templomban voltam káplán, majd 2002-től 2007-ig szintén Győrben egyetemi lelkész és egyben a Szent László Katolikus Szakkollégium lelkipásztora. Ezen időszakban egyúttal elláttam Győr Újvárosban álló ún. telepi Árpád-házi Szent Erzsébet templom plébánosi feladatit is. Külön öröm számomra, hogy lelkészi működésem alatt történt meg a templom teljes restaurálása, valamint kapott új harangtornyot a templom; a felújított templom első, 2005. évi búcsúi miséjét az éppen most megboldogult Paskai László bíboros atya tartotta. 2007-től mostanáig pedig a tatai kapucinus templom plébánosa voltam, egyben elláttam a két sváb identitású kisközség: Agostyán és Vértestolna lelkészi feladatait is.

Mi a lelki programja papi működésének?

A több mint kétezer éves egyház rengeteg értéket hordoz: ezek egyrészt tárgyi értékek: szép templomok, szobrok, szentképek, másrészt magának a liturgiának a hagyománya, a szent cselekmények szabályai. Az egyház azonban nem múzeum: a kincseinket meg kell őriznünk, de meg is kell tudnunk mutatni a külvilágnak. A mindennapi hitéletben a fő cél, hogy nyitottan, az értékeinkből semmit sem feladva, forduljunk embertársaink felé, és tetteinket az Isten és az egyház iránti hűség motiválja. Így tudjuk hitünket a mindennapi életben hitelesen megélni.

Eddigi papi működésemet is a szenteléskor választott jelmondat határozta meg: „Örömöm sokszorozódjék a Te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá Benned” (Weöres Sándor). Köszönöm a sopronkövesdi híveknek, hogy szeretettel fogadtak!

Köszönöm. Plébánosi munkásságára a Jóisten áldását kérjük!
 
dr. Barkó Péter
 

Videók Sopronkövesdről

     
www.napnyugat.hu