Széchenyi 2020
Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL A RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT KÉPFELVÉTELEKRŐL, A FELVÉTELEK MEGJELENÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy Sopronkövesd Község Önkormányzata a rendezvényeken, mint a rendezvény szervezője, továbbiakban Adatkezelő video- és fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a rendezvény szervezője Facebookon, a weboldalon és marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

Adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített video- és fényképfelvételek készítése és felhasználása

Kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) szerint

Adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését Sopronkövesd Község Önkormányzata címzett megkeresésével (postai úton: 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.), elektronikus úton:sopronkovesdhirlevel@gmail.com). Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért

Videók Sopronkövesdről

         
www.napnyugat.hu